Bläddra i boken

I boken HAVER DU SETT HAVERDAL bjuds läsaren in till strövtåg både i Haverdals underbara omgivningar och genom dess historia. Naturskildringarna varvas med historiska fakta och utrymme ges även för anekdoter och skrönor. Ett rikt bildmaterial bidrar till att levandegöra berättelsen och förmedla en känsla för naturen, samt ger oss en länk bakåt till tidigare generationers Haverdalsbor.

Idag är Haverdal en modern förort till Halmstad, men för inte så länge sedan var det en by där man levde av jordbruk och husbehovsfiske. För hundra år sedan blomstrade stenindustrin och Skallberget genljöd av sprängskott och stenhammares ihärdiga slag. Miljoner gatstenar skeppades ut i Europa från den lilla hamnen nedanför berget. I mitten av 1900-talet drygade Haverdalsborna ut inkomsterna genom att hyra ut sina bostäder till soltörstande badgäster varje sommar. Själva trängde de under några veckor ihop sig i uthus och källare. Allt detta och mycket mer berättas det om i HAVER DU SETT HAVERDAL.

Några smakprov från boken: